Ambtshandelingen

Ambtshandelingen zijn de werkzaamheden van de deurwaarder in zijn hoedanigheid als deurwaarder en die de deurwaarder volgens de Gerechtsdeurwaarderswet als enige mag verrichten, zoals:
● betekenen (= officieel overhandigen) van dagvaardingen
● betekenen van een vonnis
● leggen van beslag 
● gerechtelijke ontruiming woning of ander onroerend goed

Onze service
Als aanspreekpunt voor  deze ambtshandelingen in heel Nederland kunnen wij in samenwerking met ons landelijk netwerk voor u fungeren.
Voor de ambtshandelingen zijn er vaste tarieven vastgesteld en deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

Tarieven ambtshandelingen
Bekijk hier de geldende tarieven (prijzen zijn ex. BTW).

De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Het besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

In het besluit wordt een drietal onderwerpen geregeld:
● de afbakening van de ambtshandelingen
● de vaststelling van vaste bedragen die de schuldenaar ter zake van die ambtshandelingen is verschuldigd
● de bedragen die de gerechtsdeurwaarder bij wijze van voorschot mag vragen voor het verrichten van de ambtshandeling.