Conservatoir beslag

Alvorens er vonnis wordt gewezen, kan conservatoir beslag worden gelegd. Conservatoir (bewarend) beslag wordt gelegd wanneer het vermoeden rijst dat een schuldenaar bepaalde vermogensbestanddelen aan zijn vermogen onttrekt.

Met dit conservatoir beslag wordt enige mate van zekerheid verkregen dat na vonniswijzing de vordering op de schuldenaar kan worden verhaald.

Om verlof te verkrijgen voor de toestemming tot het leggen van conservatoir beslag dient u een verzoekschrift in te dienen.
Bij de Voorzieningenrechter wordt het verlof - middels het ingediende verzoekschrift - verzocht.

Onze service conservatoir beslag

Zowel het leggen van het conservatoir beslag als het opstellen van het verzoekschrift vallen onder onze dienstverlening.
Voor een advies op maat kunt u contact met ons opnemen op telnr: 0495-584500 of per mail info@dwkvandepas.nl

Tarieven conservatoir beslag
Bekijk hier de geldende tarieven (prijzen zijn ex. BTW).

Werkwijze conservatoir beslag

Het spoedeisende karakter van het conservatoir beslag betekent voor u, dat wij deze beslagen ook snel en efficiënt leggen.
Ons landelijk netwerk maakt het mogelijk dat wij vrijwel direct het conservatoir beslag kunnen leggen, waar ook in Nederland.

Hoewel het eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen is het niet zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen, is de schuldeiser aansprakelijk voor de schade die de wederpartij heeft geleden.
Na het opleggen van een conservatoir beslag dient over het algemeen binnen veertien dagen een procedure tegen de schuldenaar te worden opgestart.

Soorten van beslaglegging
De meest voorkomende beslagleggingen zijn loonbeslag, bankbeslag, beslag op roerende zaken en beslag op onroerende zaken.
Een bepaalde vorm van beslaglegging is derdenbeslag.
Bij derdenbeslag wordt beslag gelegd op gelden of goederen die anderen beheren. Voorbeelden hiervan zijn beslag op loon of inkomen (loonbeslag) en beslag op een bankrekening (bankbeslag).

Loonbeslag
Loonbeslag is een soort derdenbeslag waarbij beslag wordt gelegd op het inkomen dat de schuldenaar nog moet ontvangen van een werkgever of een uitkerende instantie.
De beslagvrije voet is hier van toepassing.
De werkgever of uitkerende instantie is verplicht om mee te werken aan het loonbeslag en om vanaf het moment van het loonbeslag het geld van het inkomen of de uitkering in te houden.
Bankbeslag
Bankbeslag is een ander derdenbeslag waarbij op gelden van de schuldenaar beslag wordt gelegd dat banken beheren. Dit beslag is op alle lopende rekeningen van de schuldenaar van toepassing.
Alleen de gelden van de bankrekening(en) op het tijdstip van het bankbeslag vallen onder de beslaglegging.
De bank moet een verklaring afleggen over het derdenbeslag waarin ze bijvoorbeeld moet aangeven welk banksaldo op het moment van het bankbeslag aanwezig is.

Beslag op roerende zaken
U kunt hierbij denken aan de inboedel, bedrijfsinventaris, bedrijfsvoorraad, caravan of auto. Zodra het vonnis aan de schuldenaar overhandigd is en niet binnen 2 dagen de vordering betaald is kan de deurwaarder beslag leggen op de roerende zaken. De gerechtsdeurwaarder bezoekt daarvoor de schuldenaar om de zaken te inventariseren.
Van de beslaglegging wordt een proces verbaal opgemaakt dat binnen enkele dagen aan de schuldenaar overhandigd wordt.
Beslag op onroerende zaken
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een huis, een garage of een stuk grond of overige panden. Zodra het vonnis aan de schuldenaar overhandigd is en niet binnen 2 dagen de vordering betaald is kan de deurwaarder beslag leggen op de onroerende goederen. Van de beslaglegging wordt een proces verbaal opgemaakt dat na inschrijving bij het Kadaster binnen enkele dagen aan de schuldenaar overhandigd wordt.
Het proces verbaal wordt ook overhandigd aan eventuele hypotheekhouders, die daarna 14 dagen de tijd hebben om de gerechtsdeurwaarder te informeren om zij de onroerende zaak willen verkopen.
Wanneer de hypotheekhouder niet zelf wil verkopen kan de gerechtsdeurwaarder ook de verkoop van de onroerende zaak in gang zetten en hierbij een notaris de opdracht geven om dit te verkopen.