Disclaimer

Deze website is door Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas B.V. met veel zorg, aandacht en nauwgezetheid samengesteld en is daarmee eigendom van Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas.
Desondanks is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig, onjuist of niet voortdurend actueel is.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas B.V. aanvaardt voor schrijffouten, onvolledige en/of onjuiste informatie alsook voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie geen aansprakelijkheid.

Voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website is Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas B.V. niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk. Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

De gebruiker van websites alsook deze website moet voor een actuele internetbeveiliging tegen schadelijke software in welke vorm dan ook zelf zorgen en is hiervoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook die voorkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

De betreffende verwijzingen naar websites van derden en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks zijn alleen ter informatie van de gebruiker. Voor de inhoud en presentatie van websites van derden en gebruikte hyperlinks is Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas B.V. niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk te stellen.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas B.V. behoudt zich het recht voor om op deze website op elk gewenst moment wijzigingen aan te (laten) brengen zonder voorafgaand hiervan melding te maken.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas B.V. heeft het auteursrecht op deze website en alle woord- en beeldmerken zijn eigendom. De verveelvoudiging, verspreiding, opslag of openbaarmaking van de inhoud of delen van deze website is niet toegestaan.

Ongeacht taalfouten blijft de disclaimer onverminderd van kracht. Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.