Nieuws

Digitaal Beslagregister in Nederland in werking
Met ingang van 1 januari 2016 zijn alle gerechtsdeurwaarders in Nederland verplicht om bepaalde beslagen die zij opleggen te registreren in het Digitaal Beslagregister (DBR).

Vooralsnog betreft dit alleen nog de beslagen op loon en/of uitkering. In de toekomst verwachten wij dat ook andere beslagen zoals die op roerende zaken in het beslagregister dienen te worden vermeld en voor ons ter inzage is.
Op deze manier ontstaat er een grote landelijke database waaruit blijkt welke beslagen er ten laste van de debiteur gelegd zijn.

Wij kunnen u vooraf al informeren over de verhaalmogelijkheden bij uw debiteur en u onnodige kosten besparen.

Explootvrije dagen
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot (= ambtelijk stuk van de deurwaarder) mag overhandigen op zondagen of op algemeen erkende feestdagen.
Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag en ook deze dagen zijn explootvrij. Deze zijn conform de Algemene Termijnenwet aangegeven.
In dit wetboek staat ook dat de gerechtsdeurwaarder geen exploot mag afgeven tussen acht uur 's avonds en zeven uur 's ochtends. Alleen met een aparte toestemming van de rechter mag hiervan worden afgeweken.

EEX-verdrag
Vernieuwing in het EEX-verdrag - een buitenlands vonnis, wat moet ik ermee?
Stel u heeft een vonnis van de rechtbank in België, Duitsland of een ander land binnen de EU. Dan wilt u dit vonnis ook in Nederland kunnen gebruiken. Dit kan niet zomaar.

Voorheen moest u, om het vonnis in Nederland te kunnen gebruiken, een aparte procedure voeren, de exequatur procedure. In deze procedure vraagt u toestemming aan de Nederlandse voorzieningenrechter om het buitenlandse vonnis in Nederland “ten uitvoer te mogen leggen” oftewel om in Nederland bijvoorbeeld beslag te mogen laten leggen.

Deze regeling is in 2015 veranderd:
● Is uw procedure bij de buitenlandse rechtbank begonnen vóór 10 januari 2015, dan moet u nog steeds een exequatur aanvragen.
● Is uw procedure bij de buitenlandse rechtbank begonnen ná
10 januari 2015 dan kan eenvoudigweg bij de buitenlandse rechtbank een “certificaat van uitvoerbaarheid” aangevraagd worden. Een minder kostbare en tijdrovende procedure.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons kantoor op. Onze medewerkers vertellen u hier graag meer over.