Bereken beslagvrije voet

Indien er beslag op uw loon of uitkering is gelegd, draagt uw werkgever of uitkeringsinstantie aan ons het bedrag af dat uitstijgt boven de beslagvrije voet.

De beslagvrije voet is het bedrag dat de debiteur maandelijks mag overhouden om van te leven na een beslaglegging.
Alles wat hij of zij boven de beslagvrije voet ontvangt moet worden afgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.

Uw beslagvrije voet wordt vastgesteld aan de hand van een aantal persoonlijke omstandigheden.

Deze beslagvrije voet kan echter nog verhoogd worden, hetgeen afhankelijk is van een aantal persoonlijke factoren zoals leeftijd, gezinssamenstelling, inkomsten samenwonende partner, huurlasten en premie ziektekostenverzekering. 

REKENMODULE beslagvrije voet

U kunt uw eigen beslagvrije voet berekenen aan de hand van de rekenmodule berekening beslagvrije voet.

Mocht uw berekening afwijken van de door ons vastgestelde beslagvrije voet, dan verzoeken wij u ons hierover direct te informeren vergezeld van recent bewijs van al uw inkomsten en die van uw partner en de kosten zoals vermeld in uw berekening.