Dagvaarding
Als u een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder overhandigd krijgt, ontvangt u deze omdat u in ons systeem met een openstaande vordering van onze opdrachtgever voorkomt.
Een dagvaarding is een officieel ambtelijk document waarbij u wordt opgeroepen om in een terechtzitting te verschijnen. Een dagvaarding bestaat altijd uit enkele pagina's en wordt officieel door de gerechtsdeurwaarder overhandigd.

Bent u het met vordering eens
Klik hier om het verschuldigde bedrag in ieder geval voor de zittingsdatum tijdig aan ons te betalen. De dagvaarding wordt alleen ingetrokken en u vermijdt verdere kosten wanneer het totaal verschuldigde bedrag uiterlijk 1 werkdag voor de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum op onze rekening is bijgeschreven of contact betaald is.
Bent u het met de vordering eens, maar kunt niet tijdig betalen
U kunt dan aan ons een schriftelijk betalingsvoorstel doen met mededeling van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. De dagvaarding wordt echter niet ingetrokken.
De rechter wordt gevraagd om een uitspraak te gaan doen en de procedurekosten zijn voor uw rekening.
● Bent u het met de vordering oneens
U kunt dan zelf schriftelijk verweer voeren of dit door een gemachtigd persoon laten doen, u kunt op de zitting zelf mondeling verweer voeren of u kunt zelf rechtshulp inschakelen.

Als u niets onderneemt en niet op de dagvaarding reageert gaat de geplande rechtszitting gewoon door. De rechter zal een vonnis uitspreken waarin beoordeeld wordt of het een terechte vordering is.