Sommatiebrief

Een sommatiebrief kan een debiteur als laatste betalingswaarschuwing beschouwen. Wanneer een debiteur dan zelf geen actie onderneemt kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen zoals beslaglegging of ontruiming.

Informatie over sommatiebrief
In de sommatiebrief staat vermeld welke partij de vordering uit handen heeft gegeven, waarop de sommatie betrekking heeft, wat het openstaande bedrag is, wat de vastgestelde betalingstermijn is en wat de incassokosten zijn als de debiteur niet betaald.
Indien de debiteur niet in staat is om de vordering direct te betalen, mag deze een voorstel voor een betalingsregeling doen.
Als de debiteur het niet eens is met de vordering kan deze dit binnen de in de sommatiebrief gestelde termijn ons schriftelijk meedelen. Ook dienen dan stukken bijgevoegd te worden waarmee de juistheid wordt aangetoond.