Wet Incassokosten

Sinds juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK).
Deze wet bepaalt de manier waarop u uw debiteur dient aan te manen en de kosten die berekend mogen worden.
De WIK geldt in het bijzonder voor consumenten en hiervan mag niet ten nadeel van de debiteur worden afgeweken.

Belangrijke punten bij aanmaningen
● U dient de uiterste vervaldatum te vermelden in de factuur
● U dient uw klant aan te manen 14 dagen voordat u overgaat tot het berekenen van de incassokosten
● U dient de hoogte van de incassokosten op te nemen in de aanmaning
● Voor zakelijke klanten kunt u van deze wet afwijken. De te heffen incassokosten moeten dan wel extra genoemd worden in de Algemene Voorwaarden

WIK-staffel
De WIK-staffel is nu bindend en de staffel voor het berekenen van de incassokosten vindt u hieronder.

Hoofdsom  -  ex. rente  -  percentage
over de eerste 2500 euro - 15% minimaal 40 euro
over de volgende 2500 euro - 10%
over de volgende 5000 euro - 5%
over de volgende 190.000 euro - 1%
over het meerdere 0,5% tot maximaal 6775 euro