Digitaal Beslagregister

Met ingang van 1 januari 2016 zijn alle gerechtsdeurwaarders in Nederland verplicht om bepaalde beslagen die zij opleggen te registreren in het Digitaal Beslagregister (DBR).

Vooralsnog betreft dit alleen nog de beslagen op loon en/of uitkering. In de toekomst verwachten wij dat ook andere beslagen zoals die op roerende zaken in het beslagregister dienen te worden vermeld en voor ons ter inzage is.
Op deze manier ontstaat er een grote landelijke database waaruit blijkt welke beslagen er ten laste van de debiteur gelegd zijn.

Onze service
Wij kunnen u vooraf al informeren en u kunt contact opnemen over de verhaalmogelijkheden bij uw debiteur en hiermee onnodige kosten besparen.

Werkwijze Digitaal Beslagregister
Voordat wij uw vordering aan de rechter ter beoordeling voorleggen, raadplegen wij bij het Digitaal Beslagregister om te informeren naar de verhaalpositie van uw debiteur.
Als er op het inkomen van de debiteur al meerdere beslagen liggen, kan het voorkomen dat wij u moeten adviseren om geen procedure te starten. Simpelweg omdat er na een verkregen vonnis niets te halen valt, althans niet via een beslag op het loon of uitkering.

Dit is niet alleen een bescherming voor de debiteur die geen extra kosten hoeft te betalen, maar ook u worden op deze manier onnodige kosten bespaard.

In gevallen waarin het bijvoorbeeld gaat om het beëindigen van een huuroverkomst en het ontruimen is een procedure onvermijdelijk. Alsdan vorderen wij voor u in een moeite de huurachterstand zonder extra kosten mee.

Ook als wij al een vonnis tegen uw debiteur hebben gehaald, raadplegen wij regelmatig het Digitaal Beslagregister voordat wij beslag op het (nieuwe) inkomen van de debiteur kunnen gaan leggen.
Dit doen wij om te informeren naar het aantal beslagen dat er eventueel al op het inkomen ligt om voor u te berekenen of het wel zinvol is om beslag op het inkomen te leggen.
Immers als er bijvoorbeeld maandelijks maar 1 of 2 euro voor uw dossier beschikbaar is, is het leggen van beslag niet zinvol.

Beslagvrije voet
De beslagvrije voet van de debiteur wordt ook In het Digitaal Beslagregister vastgelegd.