Kosten dagvaardingsprocedure

Uiteraard proberen wij de kosten van buitengerechtelijke werkzaamheden, gerechtelijke procedures en executiekosten volledig op uw debiteur te verhalen.

REKENMODULE berekening proceskosten
De kosten van een dagvaardingsprocedure kunt u eenvoudig bepalen met de rekenmodule berekening proceskosten,
klik hier.

U hoeft enkel aan te geven welk bedrag er geïnd dient te worden, of u BTW-plichtig bent en of u op particuliere of zakelijke basis opereert.
BTW-plichtig  betekent dat men verplicht is BTW te verrekenen en BTW verschuldigd is en dat men de BTW kan terugvorderen van de fiscus. Dit geldt voor de meeste bedrijven. 
Niet BTW-plichtig  betekent dat men de BTW niet kan terugvorderen van de fiscus. Dit geldt voor de natuurlijke personen en voor sommige dienstverleningen.

Heeft u vragen?
Weet u niet zeker wat u moet invullen?
Klik hier voor een nadere uitleg of neem gerust contact op. 

Stappenplan incasso en REKENMODULE incassokosten
Voorafgaand aan incasso bouwen wij voort op uw interne traject. Het is van groot belang dat dit op orde is.
Klik hier voor het stappenplan incasso en de rekenmodule berekening incassokosten.

Berekening proceskosten

Ik ben een:
Ik ben:


Neemt u voor bedragen groter dan € 25.000,- euro a.u.b. contact met ons op.
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

*bij verstek d.w.z. indien wederpartij niet verschijnt of verweer voert.