De volgende sommatiebrieven kunt u als leidraad hanteren.
Voorbeeld sommatiebrief niet btw plichtige eiser
Voorbeeld sommatiebrief wel btw plichtige eiser

In geval van huurzaken:

Voorbeeld sommatiebrief huur niet btw plichtige eiser
Voorbeeld sommatiebrief huur btw plichtige eiser

Een sommatiebrief kan een debiteur als laatste betalingswaarschuwing beschouwen. Wanneer een debiteur dan zelf geen actie onderneemt kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen zoals beslaglegging of ontruiming.

Informatie over sommatiebrief
In de sommatiebrief staat vermeld welke partij de vordering uit handen heeft gegeven, waarop de sommatie betrekking heeft, wat het openstaande bedrag is, wat de vastgestelde betalingstermijn is en wat de incassokosten zijn als de debiteur niet betaald.
Indien de debiteur niet in staat is om de vordering direct te betalen, mag deze een voorstel voor een betalingsregeling doen.
Als de debiteur het niet eens is met de vordering kan deze dit binnen de in de sommatiebrief gestelde termijn ons schriftelijk meedelen. Ook dienen dan stukken bijgevoegd te worden waarmee de juistheid wordt aangetoond.

Voorwaarden sommatie
Indien u een vordering heeft op een consument of kleine zelfstandig ondernemer dient uw sommatie sinds 1 juli 2012 voortaan aan een aantal voorwaarden te voldoen.
? U dient deze debiteur ten minste 14 dagen na ontvangst van de sommatie de gelegenheid te bieden uw vordering zonder bijkomende kosten aan u te voldoen.

? Tevens dient u de hoogte van de buitengerechtelijke kosten aan te zeggen voor het geval er niet tijdig wordt betaald en aan te geven of de debiteur over de incassokosten tevens 21% btw verschuldigd is. Dit is namelijk het geval als u zelf niet btw-plichtig bent en de btw niet met de fiscus kunt verrekenen.

? De hoogte van de incassokosten dienen expliciet vermeld te worden in uw sommatie. Over het bedrag tot € 2.500,00 bedragen de incassokosten 15% berekend over dit bedrag exclusief btw. Over het meerdere tot € 5.000,00 bedragen de kosten 10% extra exclusief btw etc. (zie stappenplan incasso).

Voorbeeld sommatiebrieven