Tips

Om er voor te zorgen dat uw factuur beter te incasseren is en zelfs ons deurwaarderskantoor niet met lege handen komt te staan, volgen hier een aantal tips:

1. Bevoegheid persoon
Onderzoek of de persoon met wie u zaken doet ook bevoegd is om met u zaken te doen voor het betwist bedrag.
- Bij zakelijke klanten  kunt u de Kamer van Koophandel hiervoor raadplegen.
- Bij consumenten  adviseren wij u om bij twijfel het insolventieregister te raadplegen om te controleren of deze persoon niet failliet is of in de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Persoon, WSNP zit en op voorhand geen verhaal biedt voor uw diensten.

2. Onderzoek kredietwaardigheid
Onderzoek uw klanten op kredietwaardigheid en betalingsmoraliteit.. Er zijn meerdere bedrijven die de kredietwaardigheid van ondernemingen kunnen bepalen.
Van een kale kip kunnen wij ook geen veren plukken.
Pas uw leveringscondities zo nodig aan op uw klant.  

3. Debiteurenbeheer
Geef debiteurenbeheer een belangrijke(re) rol binnen uw organisatie. Zorg er voor dat u steeds goed in beeld hebt welke facturen opeisbaar zijn en of er nog geleverd wordt aan deze klant. Verder dienen uw sommatiebrieven te voldoen aan de wettelijke vereisten en wij kunnen u hierbij helpen.

4. Algemene voorwaarden

Zorg voor goede algemene voorwaarden en zorg ervoor dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op de overeenkomst met uw klant. In de voorwaarden worden regels opgenomen omtrent betaling, betalingstermijn, rente bij te late betaling, verhaalbaarheid van rente en incassokosten, maar kunnen u ook helpen met het bewijs van uw vordering.
U beschrijft namelijk wat u levert en hoe en wanneer u dat doet, almede de prijs die uw klant daarvoor betaalt. Als uw prestatie (levering) feitelijk beantwoordt aan wat u heeft beloofd en beschreven, dus aan de verwachting voldoet, dan zult u zelden betwisting van uw vorderingen en dus vertraging in betaling zien, behalve bij betalingsonmacht.
Slechte vastlegging van afspraken en onduidelijkheid over de verwachting is vaak de reden waarom klanten niet  betalen.

5. Dossier op orde
Uw dossier moet voor een kansrijke stap naar de rechter op orde zijn. Uw afspraken moeten helder zijn, uw factuur moet daarmee in lijn zijn, d.w.z. uw vordering moet bewijsbaar juist zijn, maar ook moet u aantonen voldoende moeite te hebben gedaan om uw vordering geïncasseerd te krijgen.

6. Vordering tijdig ter incasso
Zorg ervoor dat u de vordering tijdig ter incasso geeft. Vreemde ogen dwingen en wie het eerst komt wie het eerst maalt.
U leest hier welke maatregelen u ons kunt laten nemen