incasso huurachterstand

Zoekt u een incassobureau voor incasso huurachterstand?

Dan bent u bij Gerechtsdeurwaarderskantoor Van de Pas B.V. aan het juiste adres.

Wij bouwen als incasso huurachterstand voort op uw interne traject. Het is van groot belang dat dit op orde is.

Een aantal zaken waaraan u dient te denken zijn:

● Voldoet uw factuur  aan de wettelijk vereisten?
● Heeft u de klant correct aangemaand  per brief of e-mail?
● Met wie  doet u precies zaken?
● Zijn uw algemene voorwaarden  goed opgesteld?
● Zijn gemaakte prijs- en leveringsafspraken  schriftelijk vastgelegd in offertes of contracten ?
● Heeft u een bewijs van correcte levering?
● Heeft u relevante informatie  over de wederpartij?

Sommatiebrieven
Voor voorbeelden van sommatiebrieven klik hier.

Indien uw opdrachtgever dan nog steeds niet heeft betaald, kunt u uw vordering hier aan ons bureau voor incasso huurachterstand geven.

Werkwijze Stappenplan incasso
Wij nemen uw vordering in behandeling en sturen u een opdrachtbevestiging met een uniek dossiernummer.
Dit nummer kunt u vermelden in onze correspondentie en bij het doorgeven van door u ontvangen betalingen.

Uw wanbetaler ontvangt nog dezelfde dag een sommatie op ons briefpapier van ons waarbij wij tevens incassokosten en vertragingsrente vorderen. Wij geven uw wanbetaler voldoende tijd en gelegenheid tot betalen.

Wordt niet tijdig betaald, dan leggen wij uw vordering ter beoordeling aan de rechter voor. De hiermee gepaard gaande kosten zijn op uw wanbetaler te verhalen.
Nadat wij een uitspraak van de rechter hebben ontvangen kunnen wij dit vonnis gaan omzetten in euro’s.